Djurhållning

På Kungsberg Gård har vi en besättning bestående av kor och får för köttproduktion. Vi arbetar med en hållbar och säker djurhållning för att skapa en stressfri miljö, både för våra djur och för oss själva.

Hållbar djurhållning

Vi har ett nära samarbete med Distriktsveterinärerna i Eskilstuna, för att minimera och förebygga sjukdomar hos djuren. Detta leder till friskare djur och en minskad användning av antibiotika och andra mediciner. En hållbar djurhållning innebär också att vår produktion är helt ekologisk.

Säker djurhållning

En säker djurhållning innebär till exempel att vi inte har stora offentliga ”kosläpp” på våren. Vi släpper istället först ut djuren i en mindre provisoriskt uppställd hage, där de får stå och ta det lugnt i några timmar, innan de släpps vidare ut på betet. Detta för att minimera stress hos djuren. Det syns ändå väldigt väl att de tycker det är skönt att komma ut. Korna lunkar snarare än rusar, kör ner huvudet i gräset och njuter!

Vill ni komma och titta på djuren, eller är ni intresserade av att veta mer om hur vi arbetar med säker djurhållning, är ni välkomna att kontakta oss.

Öppna landskap

Djuren går ute hela sommarhalvåret och betar i markerna runt Kungsberg och det tidigare militära övningsfältet. Vi har även djur på ett antal öar i Mälaren. Tillsammans med bland annat Länsstyrelsen arbetar vi för att hålla öppna landskap och bevarar därmed miljöer viktiga för den biologiska mångfalden.

Våra djur

Vi har runt 200 kor av raserna Hereford, Charolais, Simmental och Angus. Från december till april får dessa kalvar, som sedan går med sin mamma ända till hösten. Kalvarna säljs då vidare, sparas för fortsatt avel, eller slaktas för vår egen köttförsäljning. Vi har även runt 100 får av raserna Dorset, Finull och Pälsfår. Kor och får går i samma hagar för bästa betesresultat.